ANTI SPAM BELEIDTips & Links
  • Koop geen maillijsten
  • Zend geen mailings naar discussie groepen
  • Ben er zeker van dat het onderwerp niet misleidend is en past bij het onderwerp van de mailing
  • Ben er zeker van dat al uw adressen 100% opt-in adressen zijn
  • Houd de gegevens bij hoe u aan de mailadressen komt
Spamklacht.nl
Het versturen van spam in of vanuit Nederland is niet toegestaan. Dat is de hoofdregel in de Telecommunicatiewet. Niet alleen ongevraagde e-mails maar bijvoorbeeld ook ongevraagde SMS'jes en faxen zijn spam. OPTA, de toezichthouder op de Nederlandse post- en telecommunicatiemarkt, handhaaft het verbod. OPTA treedt niet op tegen buitenlandse spam.

Link: http://www.spamklacht.nl/
Link: ACM.nl - regels voor verzenders


ACM = OPTA + NMa
De Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) vormen vanaf april 2013 de nieuwe toezichthouder Autoriteit Consument & Markt.

Link: http://www.acm.nl/


Wikipedia - "spam"
Spam (ook: ongewenste post, ongewenste reclame; afkorting: orec)

Link: http://nl.wikipedia.org/wiki/Spam


No Spam NO SPAM !!

Ook wij hebben een hekel aan spam en ongevraagde e-mail op ons privé e-mail adres. Derhalve willen wij u graag informeren hoe u een goede e-mail campagne kunt voeren, zonder hierbij strafbare spam te versturen.

Ook is in de Nederlandse wet- en regelgeving een kader afgebakent, waarbinnen u digitale reclame mag versturen. Niet geheel onbelangrijk om te weten, want als u ongevraagde e-mail gaat versturen, loopt u het risico als "spammer" bestempeld te worden, en daarvoor beboet te worden.

SPAM - wat mag wel en wat mag niet
Met nieuwsbrieven versturen, loopt u het risico om opgemerkt te worden als spammer. De ACM heeft wet- en regelgeving opgesteld, om duidelijk te maken wanneer een verzending opgemerkt kan worden als spam.

Samengevat: u mag een nieuwsbrief verzenden naar e-mail adressen van bedrijven en personen indien die via OPT-IN verkregen zijn, (mits u voldoet aan het door de geadresseerden opgegeven interessegebied(en)).

Het ongevraagd e-mail versturen
naar particulieren en bedrijven
is vanaf 1 oktober 2009 strafbaar


OPT-in
Als iemand (bedrijfsmatig of particulier) kenbaar heeft gemaakt nieuwsbrieven te willen ontvangen, dan is dit e-mail adres via OPT-in (met voorafgaande toestemming) verkregen. Naar dit e-mail adres mag u ongevraagd e-mail versturen, mits deze overeenkomt met de door de geadresseerde opgegeven interessegebieden.

OPT-out
Het OPT-out systeem is het systeem waarbij de ontvanger zichzelf kan afmelden van de mailinglijst. Dit moet altijd duidelijk beschikbaar zijn.

ChatoMail als internetaanbieder
ChatoMail kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de mailings die door de mailserver van ChatoMail door aangemelde gebruikers verstuurd worden. ChatoMail is enkel de transporteur en aanbieder van een service, waarbij ChatoMail geen directe invloed/controle kan uitoefenen op de door de gebruiker ingevoerde e-mail adressen.